Realitní portál pro Vás ... Inzerce zdarma pro RK i vlastníky nemovitostí

Prodej i pronájem, spolubydlení, pozemky, chaty, domy, byty na Inzeruj Reality!

  Vložení inzerátu zdarma
  Editace inzerátu
  Smazání inzerátu
  Nabídka
  Poptávka
  Prodej
  Pronájem
  Dražby
  Výměna
  Apartmány
  Byty 1+ 0 -- 1+1
  Byty 2+KK - 2+1
  Byty 3+KK - 3+1
  Byty 4+KK - 4+1
  Byty 5+KK a větší
  Spolubydlení
  Domy a vily
  Památkové objekty
  Rekreační objekty
  Pozemky k bydlení
  Zahrady, pole, lesy
  Vodní plochy
  Garáže a stání
  Mobilní objekty
  Komerční areály
  Komerční pozemky
  Hotely, penziony
  Herny, restaurace
  Skladové prostory
  Výrobny, dílny
  Kancelářské prostory
  Prodejny, obchody
  Salóny pro tělo
  Ostatní reality
   
  Hypotéky a úvěry
  Advokacie a právo
  Odhady nemovitostí
  Realitní kanceláře
  Správa nemovitostí
   
  Řemeslné práce
  Stavební materiál
  Stroje, míchačky
  Stěhování
  Zakázky na klíč
  Projekty
  Architekti
Euro kalkulačka
  O serveru
  Nápověda
  Podmínky využívání služeb
  Reklama
  Provozovatel kontakt
Podm��nky vyu����v��n�� slu��eb
Inzeruj Reality.cz (www.inzerujreality.cz) je inzertní portál provozovaný fyzickou osobou, IČO 16050576 dále jen „Správce".

Inzeruj Reality.cz je realitní portál se zaměřením na nabídku a poptávku nemovitostí, včetně poskytování služeb spojených ve vztahu k nemovitostem, dále jen „Server".
Server slouží k umožnění kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím.
Správce nepřebírá žádné záruky za stav nemovitostí, původ a kvality materiálu, zaplacení nebo funkčnost nabízených věcí a služeb.
Podněty dotazy, a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím služby KONTAKT v menu.

Veškerá inzerce poptávek i nabídek na serveru je zcela zdarma, výjimku mohou tvořit pouze zpoplatněné služby za upřednostnění inzerátu v jednotlivých rubrikách serveru, případně placená reklama.

Doba inzerce, každý inzerát je v inzerci serveru zobrazován po dobu 5ti měsíců, po této lhůtě pokud nebude obnoven je automaticky smazán, aby se předešlo inzerci neaktuálních inzerátů.
Než dojde k odstranění inzerátu a to ve lhůtě 30 dnů před vymazáním inzerce, bude Vám zasláno upozornění automatem na možnost obnovení /aktualizaci inzerátu.

Inzerent je povinen inzerát vymazat, pokud již není inzerát aktuální a jeho aktuálnost vypršela před automatickým smazáním inzerátu (pět měsíců), aby se předešlo marné snaze klienta vyvíjet úsilí o uvedenou nabídku či poptávku.
Správce je oprávněn bez souhlasu inzerentů a to i bez předchozího oznámení obsah Serveru upravovat, inovovat a kdykoli měnit včetně ustanovení Podmínek využívání služeb serveru.

Automatické odstranění inzerce,
inzerent je upozorněn zprávou zaslanou na e-mail uvedený při zadání inzerce o odstranění inzerátu automatem 30 dnů před ukončením platnosti, kdy automat zašle odkaz pro možnost obnovení inzerce či její odstranění.
Pokud inzerent neobnoví inzerci ve stanovené lhůtě zaslaným odkazem, inzerát je následně po 30ti dnech smazán.

Inzerent je povinen pravidelně se seznamovat s úplným zněním Podmínek
.
Pokud inzerent pokračuje v používání služeb Serveru po provedení změn Správcem nebo pokud vloží inzerát na tomto serveru, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách tohoto Serveru. Tyto změny budou zveřejněny formou úplného znění Podmínek.
Je v zájmu inzerenta, aby pravidelně sledoval znění Podmínek využívání služeb serveru.

Je zakázáno vkládání hypertextových odkazů, HTML kódu, názvy firem apd. do záhlaví inzerátu, rovněž vkládání různých animací či GIFů, výjimku tvoří placená reklama.

Název firmy je možný vkládat
do záhlaví inzerátu (Inzerát nadpis) jen do rubrik mimo nabídku či poptávku nemovitostí poskytujících služby jako jsou např. odhadci, advokacie, realitní kanceláře, stavební práce apd.

Odkaz- www adresu je umožněno vložit jen bez hypertextového odkazu do těla inzerátu (Inzerát popis).

Vkládejte inzeráty i firmy do odpovídajících kategorií!

Za porušení Podmínek slušného inzerování považujeme i opětovné vkládání stejného inzerátu!

Správce serveru je oprávněn odstranit inzerát
pokud je v rozporu se zákony České Republiky, slušností, případně pokud se neshoduje s nabídkou serveru či dané rubriky nebo nesplňuje Podmínky využívání služeb serveru.
 
Správce serveru nepřijímá žádnou odpovědnost
za škody, které by inzerentům nebo třetím osobám vznikly v souvislosti s využíváním služeb serveru, neodpovídá ani za škody, které by vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Děkujeme předem za upozornění na nevhodný inzerát umístěný na tomto serveru.

Podmínky využívání služeb serveru Inzeruj Reality.cz  nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.
Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Vložení inzerátu zdarma
Smazání inzerátu
Editace inzerátu
TIP Inzeruj Reality
O serveru
Nápověda
Reklama
Zasílání poptávek emailem
Provozovatel kontakt

Problémy nebo návrhy na zlepšení stránek pište zde
© 2007-2020 Inzeruj Reality
 
TOPlist